[:nl]Veiligheid[:]

[:nl]Veiligheid op de manege betekent meerdere dingen

Alles op de accommodatie moet veilig zijn, denk bijvoorbeeld aan het goed bijhouden van tuigage, zorgen voor gediplomeerde medewerkers etc. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door stichting veilige paardensport waarmee wij het veiligheidscertificaat behalen.

Veiligheid betekent ook je veilig voelen op de manege. Pesten, discriminatie, (seksuele)intimidatie of geweld is zeker niet toegestaan. Heb je een onveilig gevoel of zie je een gebeurtenis die grensoverschrijdend is dan is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Hoe eerder je praat over het grensoverschrijdend gedrag, hoe sneller er hulp kan worden gegeven. Hiermee kan erger grensoverschrijdend gedrag worden voorkomen.

Je kunt hiervoor terecht bij Anneke van den Heuvel 06 156 59 083.

 

Veiligheidscertificaat

Om de veiligheid in de paardensport te waarborgen hebben is de Stichting Veilige Paardensport (SVP) opgericht. De SVP zorgt er door middel van onderzoek en de uitgifte van het veiligheidscertificaat voor dat de paardensport op een veilige manier beoefend wordt. Het veiligheidscertificaat garandeert de ruiter dat een accommodatie voldoet aan bepaalde basiseisen voor een veilige beoefening van de paardensport. Het certificaat stelt eisen aan bouwtechnische aspecten van een accommodatie zoals hoogte van de rijbaan en breedte van de in- en doorgangen. Andere voorbeelden van de eisen zijn de verplichte aanwezigheid van een BHV-er, verplichting van het rijden met een veiligheidshelm, gediplomeerde instructeurs, harnachement onderhoud en ongevallenregistratie. Op dit moment zijn er ruim 900 hippische accommodaties in Nederland met het veiligheidscertificaat. Kijk voor meer informatie op www.veiligpaardrijden.nl

In februari 2022 zijn we opnieuw goedgekeurd voor het veiligheidscerticaat.

KLACHTENPROCEDURE VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  • Dien uw klacht mondeling in bij Anneke of Peter van den Heuvel
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Het Paardrijk
t.a.v. de directie
Koesteeg 39
5258 TN  Berlicum

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord door of namens Anneke van den Heuvel

  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de directie, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de manegehouder of overige manegemedewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

De zorgboerderij heeft een aparte klachtenregeling zie paard en zorg.[:]