[:nl]

Van Paardencentrum Annerheide en 1 lespony naar Manege Het Paardrijk.

Dit is het verhaal van Het Paardrijk, maar ook van mij, Anneke Hoenderdos. Initiatiefnemer van deze manege, met hulp van ouders, schoonouders en partner Peter.

Als 8 jarige begon ik met rijden als ieder ander op een manege. Op mijn 16e kwam ik terecht bij paardentrainers en handelaren. Ik wil niet zeggen dat zij slecht waren voor paarden maar het paste niet bij mijn omgang en visie met paarden. Daarom ging ik in training bij een paardenfluisteraar in Friesland. Hier had ik de mogelijkheid om allerlei trainingstechnieken van paardenmensen te onderzoeken en te proberen. Ik mocht ook de kindercursussen geven, dat bracht mij dat ik het ontzettend leuk vond om kinderen les te geven.

Na deze training kwam Mystery op mijn pad. Mijn tweede paard. Zij was heel bang van mensen. Door paardentaal kon ik haar bereiken en werden we vrienden. Zij leerde mij het allermeest over paardentaal en kan nu ook andere mensen dit leren.

Omdat ik lesgeven heel leuk vond kwam ik bij Marly van Dithuijzen terecht. Zij gaf de opleiding pedagogisch begeleider op paardencentrum de Eenhoorn in Zutphen. Omdat je voor deze opleiding les moest geven kocht ik een pony en begon ik met lesgeven.

Het begon in 2002 met een klein briefje in de supermarkt. Ik geef paardrijles.

Er kwamen kinderen die moeilijk in groepen konden rijden. Kinderen met een beperking. Met deze kinderen kwamen er ook resulaten. Ze gingen beter in hun vel zitten, leerde samenwerken, en sociale vaardigheden. Omdat ik wel graag wilde weten wat ik deed ben ik inmiddels afgestudeerd als Holistisch Kindertherapeut.

Intussen kwamen er steeds meer kinderen en steeds meer paarden. We zochten een dak boven ons hoofd. In 2005 konden we manege ‘t-Zeebroek overnemen. Hier waren al manege lessen en er waren pensionklanten. Dit bedrijf nam ik samen met mijn partner Peter en mijn ouders over. Mijn ouders begonnen hier een theetuin en B&B. Peter en ik namen de manege over en maakte hier onze eigen visie. Het paard mag paard zijn en jij mag jezelf zijn.

In al die jaren zijn we uitgegroeid tot een bedrijf waar iedereen zich thuis voelt en iedereen welkom is.

Laat dit verhaal je inspireren je hart te volgen en vooral jezelf te zijn.

De hele uitgereide geschiedenis is te vinden op facebook.nl/hetpaardrijk

[:nl]Inschrijven nieuwsbrief[:]

Aangesloten

[:en]

History

From HorseCentre Annerheide and 1 pony to Ridingschool Het Paardrijk. 

This is the story of Het Paardrijk, but my own story as well, Anneke Hoenderdos. Initiator of this ridingschool, with help from my parents, in-laws and my partner Peter.

As an 8 year old girl, I started riding at a ridingschool, just like any other girl. When I was 16 I got involved with horsetrainers and -traders. I don’t like to say that they were treating their horses badly, but it didn’t quite fit the way I like to deal with horses or my vision. That’s why I went into training with a horsewhisperer in Friesland. Here I have been given every possibility to research and try different trainingtechniques. I also started training young children, I soon found out that I loved working with children.

After this trainingperiod, Mystery came into my lifepath. She was my second horse and very scared of humans. By using horselanguage I was able to get in contact with her and we became friends. She tought me most about the horses’ language, and now I’m able to teach this to others as well.

Because I really enjoyed teaching, I came in contact with Marly van Dithuijzen. She was the founder of the Pedagogical  Attendant course at Horsecentre De Eenhoorn in Zutphen. Because it was mandatory for this course to give riding lessons, I bought a pony and started teaching.

It started in 2002 with a small note at a local grocery store. “I give ridinglessons.”.

There were children that had difficulties riding in groups, children with disabilities. With these children, we’ve made a lot of progress. They were feeling better, learning to work together and devoloping their social skills. Because I really wanted to know how to treat these children with special needs, I graduated as a Holistic Childtherapist.

In the mean while, more children came to me, and with more children came more horses. We were looking for a suitable location. In 2005 we were able to purchase Ridingschool ‘t Zeebroek. Ridinglessons were allready being held here, and there was a livery as well. I acquired this business together with my partner Peter and my parents. My parents started a teagarden and a Bed&Breakfast. Peter and I took over the Ridingschool and created our own vision. The horse may be a horse, and you may be yourself.

Throughout the years we have grown as a company to a place where everybody feels at home and everyone is welcome.

 

Let this story inspire you to follow your heart, and above all; be yourself.

facebook.nl/hetpaardrijk

[:nl]Inschrijven nieuwsbrief[:]

Aangesloten

[:]