View this email online

 

 

Beste ouders, verzorgers en ruiters,

De veranderingen rondom de Corona volgen snel. Er mag steeds meer. Nu zadelen wij (bijna) alle paarden voor iedereen op. Een enorme klus waar ook elke dag een hele planning voor gemaakt wordt. Gelukkig mag er weer iets meer en mogen de kinderen eindelijk weer de stallen in. Wel nog zonder ouders.

Dat betekent;

Zelf op en afzadelen
Vanaf 1 juni vragen we alle ruiters een kwartier voor aanvang voor de les aanwezig te zijn om hun paard op te zadelen. Kun je dit niet dan doen wij dit voor je. Je wacht nu niet meer bij de rijbaan maar je wacht bij je paard voor zijn stal.

Als je dat al kunt mag je je paard naar de rijbaan meenemen. Rij je in de grote bak mag je hier vast naar toe lopen, rij je in de kleine buitenrijbaan wacht je tot de stalmedewerker het teken geeft. (het wordt anders een beetje krap bij de baan) Lukt je dit nog niet helpen we je hierbij en doen we dit samen.

Na de les mag je je paard ook weer zelf afzadelen en hem een lekker paardensnoepje geven. Als je dat hebt gedaan ga je gelijk naar huis. Je mag niet langer dan nodig op de manege blijven.

Kun je nog niet afzadelen doen wij dit voor je of helpen we hierbij.

De zadelkamer is een richtingsverkeer, volg de pijlen.

Ouders mogen helaas nog niet in de stallen komen. Wij zorgen voor voldoende vrijwilligers en hulp op stal om alles in goede banen te leiden.

Ruiters die net zijn gestart
Voor jullie is het misschien even lastig om vast naar de stal te gaan, we hebben dit nog niet zoveel geoefend. Vindt je het echt heel spannend mag je ook bij de rijbaan wachten, we zien je daar vanzelf en helpen je met wat je precies moet doen. Voor jullie zadelen we de paarden op, maar misschien vindt je het wel leuk om de paarden een beetje te borstelen of de aaien. Dat mag nu weer.

Ponystartles
De ponystartles hoeft niet zelf op te zadelen. Die halen we net als anders op in de kantine. Wel gaan we het samen borstelen weer in de les samen doen.

Het zal ook voor ons weer een zoeken zijn naar een weg die voor iedereen het fijnste werkt. Het zal dan niet altijd gaan zoals gepland. Veiligheid staat voorop. We doen ons best iedereen zo snel mogelijk op het paard te laten rijden en hopen dat we door deze nieuwe maatregelen dit kunnen versnellen.

Kijken bij de rijbaan
Ouders aan de lijn is helaas nog niet toegestaan. Er mag alleen vanuit de auto gekeken worden. We begrijpen dat dit dubbel voelt, maar kunnen hier helaas niets aan doen en vragen daarom ook iedereen dit op te volgen.

Binnenrijden

Vanaf 1 juli mogen ook weer in de binnenrijbaan rijden. Er ligt een verzoek bij de burgemeester om bij extreme weersomstandigheden naar binnen te mogen. Hierop hebben we helaas nog geen antwoord gehad.

Terras en kantine zijn per 1 juni open

Wel zijn er richtlijnen waar ook wij aan moeten voldoen. De stoelen mogen niet verplaatst worden, zowel op het terras als in de kantine. De kantine is gereserveerd voor ouders/ verzorgers van kinderen die op dat moment rijden. Er mogen max 2 mensen aan de bar iets bestellen. Zie je iemand staan wacht dan met afstand op een andere plek dan bij de bar. Zo houden we genoeg ruimte over voor de kinderen die naar de les komen.

De kantinemedewerker heeft ook de taak om bij het starten van de les te kijken of alles lukt en een extra handje te geven als dat nodig is. Soms kan er daarom een bordje hangen, met de boodschap dat ze er even niet is. Als alle kinderen op het paard zitten komen we vanzelf weer naar de kantine.

De voorraad is aangevuld en er zijn ook weer ijsjes te koop! Panini’s zijn voorlopig niet meer te koop.

We verwachten dat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM houdt. Is er iemand ziek in het gezin blijf je thuis.

Fijn dat jullie de paarden weer mogen knuffelen op stal!

Tot snel!

Team Het Paardrijk

 

p.s. wist je dat Sky elk moment een veulen

 

Het Paardrijk
Koesteeg 39 | 5258TN Berlicum | 073 503 45 30 | 06 555 96 552
Facebook
 
To change your subscription, click here.