View this email online

Beste ouders/verzorgers en ruiters,

De Corona crisis is helaas nog niet voorbij. We zitten in dezelfde situatie als in mei. Dat heeft ook consequenties voor Het Paardrijk.

We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt dus ook voor volwassen ruiters.

Onderstaande maatregelen zijn getroffen:

o       Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, training of onderlinge wedstrijd. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

  • Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
  • Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.
  • Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Uitzondering is er voor G-ruiters alleen wanneer het echt nodig is.
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
  • Kinderen en volwassenen met klachten blijven thuis

Opzadelen en helpen opzadelen

Op dit moment mag 1 ouder mee naar stal om te helpen opzadelen en opstappen. Daarna verlaat u zo snel mogelijk de manege en wacht in de auto. Wij vragen iedereen zich hier goed aan te houden. Treuzel niet in de kantine en ga ook niet bij de ingang of toiletten staan kijken. Er is hulp op stal aanwezig, als het niet per se nodig is om te helpen doe dit dan ook niet. Hoe minder mensen in de stal hoe beter.

Handschoenen aan
Ruiters hebben ten alle tijden rijhandschoenen aan evenals ouders die meehelpen met opzadelen.

Buitenrijden
Vanaf 18 jaar mag er alleen buitengereden worden in groepjes van 4 (ex begeleider). De woensdagochtend buitenrijgroep rijdt voorlopig binnen. Over de georganiseerde buitenritten volgt nog bericht.

Privelessen
De privelessen kunnen gewoon doorgaan. Deze kunnen nog steeds geboekt worden via het online klantenportaal. Omdat er nu niet altijd iemand aanwezig is in de kantine, is het niet mogelijk daar de les te betalen. Gelieve het bedrag vooraf naar ons overmaken ovv je volledige naam en de datum van de les.

Stalhulp zaterdag
Stalhulp op zaterdag gaat niet door tot nader bericht.

Paardencoaches

Onze paardencoaches maken wel gebruik van de kantine. We merken dat het soms lijkt dat er een ouder in de kantine zit waardoor ouders van ruiters ook denken dat ze mogen blijven kijken. Onze coaches hebben vanaf nu een blauwe paardrijk bodywarmer aan zodat ze beter herkend worden.

 Telefonische bereikbaarheid
Onze kantoormedewerkers werken thuis. Onze kantinemedewerkers hebben ook andere taken gekregen. Daardoor zijn we telefonisch niet of slecht bereikbaar. Wilt u telefonisch contact stuur dan een kort mailtje dat u gebeld wilt worden, met daarbij het onderwerp, dan bellen we u zsm terug. U kunt dan eventueel gebeld worden door een anoniem nummer.

Vrijwilligers
Er mogen maar een beperkt aantal mensen tegelijk aanwezig zijn op de manege. Dat betekent dat er op zaterdag geen extra vrijwilligers zijn om te helpen. Sanne-Benthe en Qian zijn onze nieuwe stalmedewerkers op zaterdag. Zij zijn er de hele dag om te helpen. In de ochtend zijn Merel en Megan voorlopig nog extra aanwezig. In de middag is Anneke er als extra hulp. Op woensdag en vrijdag is er 1 vrijwilliger bij het opzadelen aanwezig. Zij zijn herkenbaar aan de Paardrijk bodywarmer.

Wedstrijden
Alle wedstrijden tot 1 januari gaan niet door (springwedstrijd, Sjors Sportief en FNRS proevendagen). We starten met een nieuwe online competitie. Dat betekent dat je een priveles kunt boeken en in de priveles je dressuurproefje kunt rijden. De laatste 5 minuten van je priveles rijd je de geoefende proef. Dit filmen we vanaf C. Alle filmpjes worden vóór 19 december beoordeeld door een echte jury. Je krijgt daarna je protocol en de uitslag. We proberen je eigen punten eerder bekend te maken daar is nog geen vaste datum voor gepland.

De proefgerichte privelessen zijn in elk geval op de zondagen van de geplande wedstrijden in november, andere datums volgen.

 Alle proeven mogen meedoen. We rijden altijd versie A. Voor het rijden van een proef gelden dezelfde regels als bij de proevendagen. Effen kleding en witte handschoenen.

Deelname aan de proefjes kost € 10,-. Dit bedrag komt naast de kosten van de priveles en is bedoeld voor o.a. de jury en de tijd die het beoordelen gaat kosten.
Er komt geen online springcompetitie.

 

Heel veel informatie allemaal, alvast bedankt allemaal voor het volgen van de richtlijnen het helpt ons om open te mogen blijven, en daar gaan we voor!

Peter & Anneke van den Heuvel

Het Paardrijk

 

 

Het Paardrijk
Koesteeg 39 | 5258TN Berlicum | 073 503 45 30 | 06 555 96 552
Facebook
 
To change your subscription, click here.